Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:22:57

Material inför dialogmötena i oktober

I oktober har Energimarknadsinspektionen (Ei) bjudit in elnätsföretag till dialogmöten om utformningen av elnätstariffer. För att de deltagande företagen ska kunna förbereda sig publiceras här ett underlag inför mötena. Även kundföreträdare har bjudits in till ett möte och även underlag till detta möte finns nu tillgängligt.

Underlaget är ett arbetsmaterial som innehåller underlag och frågor som Ei vill diskutera med företagen.

Under mötena finns även möjlighet för företagen att göra medskick till Ei i det fortsatta arbetet att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Materialet är inte längre tillgängligt på ei.se, men vill du ta del av det i efterhand är du välkommen att kontakta Ei.

Material till kunddialogen

I slutet av oktober har Ei bjudit in till en kunddialog om utformningen av elnätstariffer. För att de som har anmält sig till dialogen ska kunna förbereda sig finns här en agenda och ett underlag med frågor som Ei gärna vill diskutera med deltagarna.

Materialet är inte längre tillgängligt på ei.se, men vill du ta del av det i efterhand är du välkommen att kontakta Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL