Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:54:26

Ta del av presentationerna från seminariet den 10 september

Cirka 80 personer deltog på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) seminarium om nättariffer den 10 september. Hade du inte möjlighet att delta kan du ta del av presentationen i efterhand.

Deltagarna representerade både elnätsföretag, kunder och andra aktörer och det blev många intressanta diskussioner kring borden.

Hade du inte möjlighet att komma på seminariet så kan du ta del av presentationen i efterhand genom att kontakta Ei.

Under seminariet fick deltagarna diskutera ett antal frågor i grupp och vid sittande bord skicka in svaren till Ei. De svar som grupperna skickade in finns här.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL