Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:59:08

Flera tillfällen till dialog under hösten

Projektet Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet rullar vidare. Under hösten bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in intressenter till dialog och ett första diskussionsunderlag till kommande föreskrifter beräknas vara klart i oktober.

Den 10 september har Ei bjudit in till ett första seminarium för att berätta om projektet, målbilden och tidsplanen. Ett 80-tal deltagare är anmälda till seminariet.

– Vi hoppas på en bra dialog där vi får in många synpunkter och tankar som är värdefulla för projektet, säger Karin Tvingsjö, projektledare på Ei.

Seminariet den 10 september är fulltecknat, men för dem som inte hann boka in sig erbjuds fler tillfällen till dialog under oktober månad.

Dialogmöten för företag och kundföreträdare

Inom kort kommer en inbjudan till ett antal dialogmöten att publiceras på ei.se. Dialogmöten för elnätsföretag kommer att erbjudas vid tre tillfällen, den 16 oktober, 17 oktober och 22 oktober i Stockholm. Den 24 oktober kommer ett dialogmöte särskilt riktat till kundföreträdare att hållas, även det i Stockholm.

– Seminariet den 10 september är mer övergripande, men till dialogmötena i oktober kommer vi att ha ett första diskussionsunderlag eller skiss till föreskrifter klara och vi hoppas då på mer konkreta diskussioner om själva förslaget, både ur företagens perspektiv och ur ett kundperspektiv, säger Karin Tvingsjö. Vid varje dialogmöte för elnätsföretag har vi 40 platser, så vi hoppas att det lite mindre antalet gör att vi får riktigt bra diskussioner.

Expertgrupp

För att diskutera detaljer och tekniska utmaningar kommer Ei under hösten även att ta hjälp av en expertgrupp.

– Det är en mindre grupp representanter med djupare teknisk och ekonomisk kunskap, säger Karin Tvingsjö. Det finns många i branschen som har goda kunskaper och bred erfarenhet som vi gärna vill ta del av. Vi räknar med att komma igång med de mötena redan i september.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL