Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:42:21

Så här ligger Ei till i projektet om tariffutformning

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet rullar vidare. Här kommer en statusuppdatering.

Projektet om tariffutformning är just nu inne i en fas som handlar om att gå igenom och analysera det svenska regelverket och samtidigt titta på hur regelverket i Europa utvecklas. Karin Tvingsjö som är projektledare, ger en statusuppdatering om hur projektet ligger till just nu och hur tidsplanen ser ut för det fortsatta arbetet.

– Just nu djupdyker vi i regelverket. Vi reder bland annat ut vad begreppen i ellagen verkligen innebär – till exempel att nättarifferna ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Kopplat till det tittar vi också på det europeiska regelverket som just nu är under förändring. Där behöver vi ta hänsyn till de regelförändringar som sker, säger Karin Tvingsjö. I Ren energi-paketet finns till exempel en skrivning om att ACER ska ta fram en vägledning om tariffer under hösten. Ei:s arbete behöver gå i takt med den regelutveckling som sker på europeisk nivå.

Parallellt med detta arbetar Thema consulting group på uppdrag av Ei med att kartlägga hur svenska elnätsföretag idag använder sig av tariffer för ett effektivt nätutnyttjande. Undersökningen sker bland annat genom intervjuer med ett antal elnätsföretag. Studien omfattar också hur tariffreglering för ett effektivt nätutnyttjande ser ut i andra länder. (Läs mer i tidigare artikel.)

– Sammanfattningsvis kan man säga att det är tre saker som vi kommer att slutföra under våren och sommaren: att tolka begreppen i ellagen, att samla goda erfarenheter av regelverk kring tariffutformning i andra länder och genom vår konsult ta reda på hur svenska och utländska elnätsföretag idag använder sig av tariffer för att främja ett effektivt nätutnyttjande, säger Karin Tvingsjö.

Samtal efter sommaren

Efter sommaren går projektet in i en ny fas. Efter kunskapsinsamlingen under våren kommer Ei att arbeta fram ett antal hypoteser om vad föreskrifterna kan innehålla. Dessa hypoteser vill Ei gärna diskutera med elnätsföretag, kundföreträdare och andra intressenter och kommer därför att bjuda in till samtal i början av hösten. Lärdomar från samtalen tas med i arbetet med föreskrifterna.

– Som tidsplanen ser ut just nu så planerar vi att skicka ut föreskrifterna på remiss under början av 2020. Eftersom det är ett komplext material kommer remisstiden att vara två månader lång. Förhoppningsvis kan vi ta ett beslut om föreskrifterna innan sommaren samma år, säger Karin Tvingsjö. En utgångspunkt i vårt arbete är att vi vill att föreskrifterna ska ange riktlinjer för tariffutformning där hänsyn tas till att elnät kan ha mycket olika förutsättningar. Vi ser inte framför oss någon detaljreglering av tariffer.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL