Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:12:12

Ei samlar lärdomar om tariffutformning i Sverige och utomlands

Vilka lärdomar kan vi dra av hur svenska elnätsföretag har utformat tariffer för att främja ett effektivt utnyttjande av elnäten? Och vad kan vi lära av sådan tariffutformning i andra länder? Det har Energimarknadsinspektionen (Ei) nu gett ett konsultföretag i uppdrag att ta reda på.

Ett viktigt steg i Ei:s arbete med att ta fram föreskrifter för utformningen av elnätstariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet är att på olika sätt samla in kunskap och underlag.

Som en del av det har Ei nu gett konsultföretaget Thema consulting group i uppdrag att sammanställa goda exempel på styrande nättariffer och vilket utfall de har fått på förbrukning och nätbelastning. Arbetet kommer bland annat ske via intervjuer med några svenska elnätsföretag om hur de har utformat sina tariffer.

– Ett antal elnätsföretag kommer inom kort att kontaktas av Thema consulting group. Det kommer huvudsakligen vara företag som har angett i de årsrapporter de skickat in till Ei att de har utformat tariffer för att främja ett effektivt utnyttjande av elnäten. Vi hoppas så klart att så många som möjligt av dem som blir tillfrågade har möjlighet att medverka i studien och dela med sig av sina erfarenheter så att vi får ett så bra underlag som möjligt, säger Karin Tvingsjö, projektledare på Ei.

Internationell utblick

I uppdraget ingår även att titta på vilka erfarenheter som finns i andra länder av tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Studien ska bland annat inkludera erfarenheter som andra tillsynsmyndigheter har haft med att formulera riktlinjer för tariffutformning där grundprincipen är att tariffer utformas av elnätföretagen själva inom de ramar som myndigheten formulerat.

Studie beräknas vara klar i slutet av maj och kommer att publiceras på ei.se.

– Studien är en del av vår kunskapsinhämtning. Det är viktigt att betona att konsultens arbete är ett komplement för Ei, och alltså inget som ersätter den dialog som vi kommer att ha när vi har kommit lite längre fram i projektet. Hur den dialogen ska se ut kommer vi att återkomma till. Det kommer att finnas möjligheter för aktörer att komma med synpunkter och input, säger Karin Tvingsjö.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL