Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Illustration som visar en genomskinlig glaskupa över olika symboler för el, sol och vindkraft.

Regulatoriska sandlådor

Detta är ett egeninitierat projekt som syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i Sverige. Projektet är planerat att pågå till och med februari 2023.

2023-01-27 15:46:50

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Projektet är egeninitierat och syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i Sverige.

Regulatoriska sandlådor är utrymmen där aktörer under ett förenklat regelverk kan få möjlighet att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller under en begränsad tid. För att möta de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökande behov av el, krävs det en utveckling av olika innovativa lösningar, lösningar som det kan vara svårt att testa inom befintligt regelverk.

Inom EU växter intresset för olika experimentella arbetssätt inom regelutveckling i en kontext av klimatförändringar, energiomställning och digitalisering. Regulatoriska sandlådor är ett relativt nytt koncept inom energisektorn som har visat sig vara lovande bland annat för att möjliggöra innovation på energimarkandsområdet, och främja regulatoriskt lärande och utveckling.

Fokus för Ei:s projekt är att utreda förutsättningar och ta fram en modell för ett säkert och kontrollerat utrymme för live-testning av produkter, tjänster och affärsmodeller som främjar innovation och varaktiga systemförändringar, som i sin tur gynnar energisektorn, konsumenterna och samhället. Projektet kommer bland annat att undersöka hur det juridiska ramverket för regulatoriska sandlådor bör se ut, hur man väljer ut vilka som får delta i den regulatoriska sandlådan, hur finansiering bör ser ut och vad som händer när tiden för den regulatoriska sandlådan är slut.

Projektet är planerat att slutföras i februari 2023. Ei kommer då att i en rapport lämna förslag till modell för införande av regulatoriska sandlådor på den svenska energimarknaden.

Här lägger du in dig som prenumerant på projekt Regulatoriska sandlådors nyheter.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Melina Kotsinas
Projektledare