Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:36:26

Västra Götaland: Timmersdala - Mariestad

Observera att informationen om var projektet befinner sig i nätutvecklingsprocessen, är skriven när projektet valdes ut, det vill säga januari 2022.

Sammanfattning

Elnätsföretag - Ellevio AB
Sträckning - från Timmersdala till Mariestad
Teknik (som elnätsföretaget angett) - luftledning
Län - Västra Götaland
Kommuner - Mariestad och Skövde 
Spänning - 145 kV

Beskrivning

Ellevio har beskrivit att projektet gäller en ny 145 kV dubbelledning. Ledningen ska möjliggöra ny industriell etablering som kommer att bidra till Sveriges klimatomställning. Den kommer även vara användbar för anslutning av sol- och vindkraft i närområdet. Indikationer tyder på att det framför allt är solcellsparker som kommer bli aktuella i detta område.

Nätutvecklingsprocessen

Ellevio planerar att projektet ska starta under det första kvartalet 2022.

Illustration som på en horisontell linje har märkt ut steg 1 till 6 i nätutvecklingsprocessen med en pil för vilket steg projektet befinner sig i.

Steg i nätutvecklingsprocessen

Steg 1 - Nätutredning (elnätsföretag) - här befinner sig projektet
Steg 2 - Samråd och ta fram ansökan (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 3 - Prövning av nätkoncession för linje (Energimarknadsinspektionen)
Steg 4 - Ledningsrätt (Lantmäteriet)
Steg 5 - Projektering, rättigheter, tillstånd och dispenser (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 6 - Entreprenad: upphandling byggnation (elnätsföretag)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL