Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:52:25

Regionnätsförstärkning Luleå - Etapp 2

Observera att informationen om var projektet befinner sig i nätutvecklingsprocessen, är skriven när projektet valdes ut, det vill säga januari 2022.

Sammanfattning

Elnätsföretag - Vattenfall Eldistribution AB
Sträckning - från Svartbyn till Hertsöfältet 
Teknik (som elnätsföretaget angett) - luftledning
Län - Norrbotten
Kommun - Luleå
Spänning - 150 kV

Beskrivning

Vattenfall Eldistribution har beskrivit att det här projektet gäller nybyggnation av luftledning för att möta efterfrågat effektbehov i Luleå tätort gällande både industri och bostäder. Ledningen utgör en mycket viktig del av de planerade satsningarna i Luleåområdet med koppling till fossilfrihet och industri. Viktiga frågor när Vattenfall Eldistribution tagit fram miljökonsekvensbeskrivningen har varit, och är fortfarande, riksintresse för Försvarsmakten, rennäring, markåtkomst och kommunal planering.

Vattenfall Eldistributions projektsida. Länk till annan webbplats.

Nätutvecklingsprocessen

Vattenfall Eldistribution planerar att skicka in sin ansökan om nätkoncession för linje till Ei under det första kvartalet 2022.

Illustration som på en horisontell linje har märkt ut steg 1 till 6 i nätutvecklingsprocessen med en pil för vilket steg projektet befinner sig i.  

Steg i nätutvecklingsprocessen

Steg 1 - Nätutredning (elnätsföretag)
Steg 2 - Samråd och ta fram ansökan (elnätsföretag och länsstyrelserna) - här befinner sig projektet
Steg 3 - Prövning av nätkoncession för linje (Energimarknadsinspektionen)
Steg 4 - Ledningsrätt (Lantmäteriet)
Steg 5 - Projektering, rättigheter, tillstånd och dispenser (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 6 - Entreprenad: upphandling byggnation (elnätsföretag)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL