Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 13:46:16

Påminnelse: Nominera nätutvecklingsprojekt senast den 10 april

Elnätsägare har möjlighet att nominera projekt till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Nomineringarna ska vara inne senast den 10 april.

Arbetet med att utveckla och implementera en effektivare tillståndsprocess ska i Ei:s nya regeringsuppdrag ske inom ramen för faktiska projekt. I uppdragsbeskrivningen från regeringen står det också att Ei tillsammans med berörda länsstyrelser och Lantmäteriet ska prioritera sådana projekt som syftar till att förbättra överföringen i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden samt projekt till slutkund vilka bedöms medföra stor samhällsnytta och/eller klimatnytta.

Ei har tillsammans med länsstyrelser och Lantmäteriet tagit fram mer specificerade urvalskriterier och mer om dem och hur du nominerar projekt kan du läsa här i en tidigare nyhet.

Vi vill passa på att uppmärksamma dig på att den rätta e-postadressen att skicka nomineringar till är adressen i kontaktkorten nedan. Du är också välkommen med dina frågor till någon av projektledarna.

Kontaktuppgifter
Jenny Johnson
Projektledare

016-542 91 82

Alexandra Westerdahl
Biträdande projektledare

016-542 91 30