Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:12:34

Myndighetsgemensamt arbete för snabbare tillståndshantering – nytt regeringsuppdrag till Ei

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar sedan flera år tillbaka intensivt med att utveckla arbetssätt i tillståndshanteringen som kortar ledtiderna för elnätsutbyggnad. Ei har haft olika regeringsuppdrag inom området, och nu i regleringsbrevet för 2024 kom ytterligare ett. Det nya uppdraget är myndighetsgemensamt, arbetet bör ske inom ramen för faktiska ansökningar och projekt som ökar överföringen i nord-sydlig riktning bör prioriteras.

I regleringsbrevet för 2024 Länk till annan webbplats. fick Ei ett regeringsuppdrag med namnet ”Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession”. I det ska Ei fortsätta att utveckla och genomföra metoder och arbetssätt som har identifierats bland annat i rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad (Ei R2023:09) Pdf, 5.6 MB.. Arbetet ska ske tillsammans med Lantmäteriet och berörda länsstyrelser, och bör bedrivas inom ramen för faktiska ansökningar.

— Vi ser fram emot att arbeta vidare med Lantmäteriet, länsstyrelserna och branschen för att fortsätta korta ledtiderna. Vi har ett gemensamt ansvar och tillsammans kan vi åstadkomma ytterligare förbättringar, säger Daniel Norstedt, chef för avdelningen Tillstånd på Ei.

I uppdraget uppmanar regeringen myndigheterna att gemensamt prioritera projekt vilka syftar till att förbättra överföringen i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden samt projekt till slutkund vilka bedöms medföra stor samhällsnytta och/eller klimatnytta.

Bakgrund

År 2021 fick Ei regeringsuppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” som handlade om att tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Ei lämnade i slutet av april 2023 slutrapporten till Klimat- och näringslivsdepartementet. I den identifierades åtgärder som tillsammans kan korta ledtiderna med en tredjedel.

Inför 2023 fick Ei ytterligare ett uppdrag. I detta skulle resultat och lärdomar från regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad implementeras i den ordinarie verksamheten. I arbetet med detta uppdrag som fick namnet ”Verkställa kortare ledtider” bildade Ei bland annat två referensgrupper, en myndighetsgemensam och en med branschen.

I regleringsbrevet för 2024, i samband med att regeringen gav det nya uppdraget till Ei, återkallas detta uppdrag.

Vill du följa arbetet

Här hittar du mer information om projekt Kortare ledtider, lägg gärna in dig som prenumerant på nyheterna om du vill följa arbetet.

Vi kommer att återkomma med mer information om det nya uppdraget och vad det kommer att innebära.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL