Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:57:29

Ny projektledare för Verkställa kortare ledtider

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag av regeringen att implementera resultat och lärdomar från regeringsuppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” i den ordinarie verksamheten. Det nya uppdraget har namnet ”Verkställa kortare ledtider” och har nu fått en ny projektledare.

Den nya projektledaren heter Jenny Johnson och hon efterträder Karin Edvardsson, som lämnar för nya uppgifter på Ei.

— Jag ser mycket fram emot att axla rollen som huvudprojektledare. Jag var ju med i avslutningen av det förra regeringsuppdraget och leder nu delprojekt kunskapsplattform inom ramen för Verkställa kortare ledtider, en roll jag kommer att behålla. Det ska bli mycket intressant och spännande att få leda det här viktiga projektet, säger Jenny Johnson.

Projekt Verkställa kortare ledtider ska redovisas till regeringen senast den 25 november 2024.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL