Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:31:31

Ei fortsätter utveckla e-tjänsten för koncessionsansökan

För ett par år sedan lanserade Energimarknadsinspektionen (Ei) en ny e-tjänst som ska underlätta för företag som vill ansöka om nätkoncession. I februari presenterade vi några nyheter i e-tjänsten, bland annat en ny ärendetyp. Nu har ytterligare en ny ärendetyp lagts till vilket gör att det även går att ansöka om medgivande till tillträde till mark för undersökning.

Utvecklingen av e-tjänsten är en del i det pågående regeringsuppdraget Verkställa kortare ledtider. Inom ramen för detta uppdrag arbetar Ei vidare med de ledtidsförkortande åtgärder som identifierats i ett tidigare regeringsuppdrag. Syftet är att effektivisera tillståndsprocessen för att korta ledtiderna för elnätsutbyggnaden i Sverige.

Ei:s e-tjänst för koncessionsansökan ska underlätta och förenkla för företagen, minska risken för att ansökningar inte är fullständiga och skapa en effektivare handläggning av ärenden. Fördelarna med att använda den är många. Man kan exempelvis

  • få tydlig och vägledande information om vad en komplett koncessionsansökan ska innehålla
  • följa sina ärenden – företag som lämnat in en ansökan via e-tjänsten ser var i handläggningsprocessen ärendet befinner sig
  • ta del av yttranden som berör ärendet.

Nu har e-tjänsten utvecklats ytterligare och det går att även ansöka om medgivande till tillträde till mark för undersökning.

Mer information om Ei:s e-tjänst för ansökan om nätkoncession.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL