Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:23:48

Kortare svarstid på Ei:s remiss av ansökan om nätkoncession

Energimarknadsinspektionen (Ei) handlägger ansökningar om att få bygga nya elledningar i Sverige och när vi anser att ett elnätsföretags ansökan är komplett, skickar vi den på remiss till berörda, exempelvis markägare och kommuner. Tiden för att svara på remissen har tidigare normalt sett varit två månader, ibland tre, nu provar Ei att under en period korta den till fem veckor.

Den nya svarstiden är ett led i Ei:s aktiva arbete med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

— Vi hoppas att den kortare tiden får remissinstanser att hantera remissen direkt så att den inte blir liggande. I dag behöver vi ibland påminna flera gånger och vi ser därför också över den information som vi ger i samband med att vi skickar ut remissen. Vi tror att vi kan göra förbättringar som kan påverka den totala handläggningstiden, och det är något vi är mycket angelägna om, berättar administratör Marika Långvik.

Ei testar den kortare svarstiden på fem veckor under perioden 1 maj till och med 30 oktober för att därefter utvärdera om det är något som ska bli permanent.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL