Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:08:58

Konferens avslutade ett regeringsuppdrag och blev startskottet för ett nytt

Den 4 maj höll Energimarknadsinspektionen (Ei) en konferens som avslutning på uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad. På konferensen deltog de organisationer som varit involverade i uppdraget och dagen avslutades med att prata om Ei:s nya regeringsuppdrag, där vi ska se till att implementera de åtgärder vi kommit fram till.

Bild på deltagare på konferensen.

Den 4 maj samlades de som deltagit i arbetet med regeringsuppdraget. Det var representanter för Ei, elnätsföretagen, länsstyrelserna och Lantmäteriet.

I slutet av april lämnade Ei rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad till regeringen Pdf, 5.6 MB.. På konferensen presenterade vi rapporten och de åtgärder vi identifierat som direkt genomförbara hos både myndigheter och elnätsföretag. Slutsatsen är att myndigheter och elnätsföretag gemensamt kan korta ledtiderna med en tredjedel genom de aktiviteter vi kommit fram till inom ramen för uppdraget.

På konferensen deltog de länsstyrelser och elnätsföretag som deltagit i arbetet samt Lantmäteriet. Dagen inleddes med en presentation om en hållbar energiframtid, vilka utmaningar vi står inför och varför vi behöver korta ledtiderna för utbyggnaden av elnätet i Sverige. Den fortsatte med information om marknadens behov av en effektiv och hållbar nätutvecklingsprocess. På eftermiddagen presenterade berörda elnätsföretag erfarenheter från de nätutvecklingsprojekt de deltagit i och frågor som är viktiga att arbeta vidare med.

Dagen avslutades med att Ei informerade om det regeringsuppdrag som nyligen startade och som har namnet ”Verkställa kortare ledtider”. Detta regeringsuppdrag kommer att genomföras i dialog med berörda myndigheter och elnätsföretag, och olika dialogforum och arbetsgrupper har redan startat upp.

Här hittar du mer information om vad vi kommit fram till inom ramen för uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Här kan du läsa nyhet om det nya regeringsuppdraget Verkställa kortare ledtider.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL