Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:37:09

Arbetet med att implementera ledtidsförkortande åtgärder har påbörjats

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag av regeringen att implementera resultat och lärdomar från regeringsuppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” i den ordinarie verksamheten. Ei har påbörjat implementeringen av de åtgärder som har identifierats, där en del innebär internt arbete medan andra kräver fortsatt samarbete mellan berörda aktörer.

Hösten 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Detta uppdrag, med namnet Kortare ledtider för elnätsutbyggnad, ska Ei redovisa till regeringen senast den 1 maj 2023.

Det här handlar det nya uppdraget om

I det nya uppdraget, som kallas ”Verkställa kortare ledtider”, ska Ei

  • utveckla arbetssätt och parallella processer för prövning av nätkoncession för elnät, och implementera resultat och lärdomar från uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad, i den ordinarie verksamheten.
  • föreslå indikatorer som gör det möjligt att följa upp genomsnittlig handläggningstid för olika typer av ärenden och bedöma vilka effekter genomförda åtgärder kan ha på den totala ledtiden för elnätsutbyggnad.
  • i genomförandet föra dialog med Lantmäteriet och länsstyrelserna.

— Våra uppdrag överlappar varandra och i det nya ska vi implementera sådant vi kommit fram till i det projekt som vi strax är klara med. Vi vill utöver den interna implementeringen även stötta elnätsföretagen i deras arbete med ledtidsförkortande åtgärder och fortsätta utreda vissa saker, exempelvis om det finns regelförenklingar som kan leda till effektivare arbetssätt, berättar Karin Edvardsson, projektledare och biträdande avdelningschef på Tillstånd och prövning.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 25 november 2024.

Viktigt med dialog och samarbete

Ett fortsatt samarbete med externa aktörer är viktigt för att nå det övergripande målet om att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Därför kommer Ei skapa två referensgrupper. Den ena är en myndighetsgemensam grupp tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelser. Den andra är en grupp för samverkan med branschen.

— Elnätsföretagen har en central roll i nätutvecklingsprocessen. Vi vill stötta dem i deras arbete med ledtidsförkortande åtgärder och också ha dialog för att få deras perspektiv på olika åtgärder som vi vill och kommer att implementera, säger Karin Edvardsson.

Följ arbetet på projektsidan

Vi kommer fortsätta använda den projektsida som finns för kommunikation i uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad. Här hittar du projektsidan.

Lägg gärna in dig som prenumerant, då får du ett mejl varje gång vi publicerar något nytt.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL