Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:34:06

Två workshopar genomförda och konsultrapport klar

I uppdraget som handlar om att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad pågår ett intensivt arbete med att ringa in lämpliga åtgärder. Nyligen genomfördes två workshopar och nu är också en konsultrapport om hur processerna ser ut i andra länder klar.

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar sedan hösten 2021 med uppdraget att i samarbete med andra myndigheter utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

Uppdraget fick den 14 oktober en ny projektledare. Det är Jenny Johnson, från konsultföretaget Sonder, som tagit över efter Marielle Lahti.

— Det är ett väldigt spännande arbete att leda. Det finns ett stort intresse, och ämnet är högaktuellt och angeläget. Min uppgift är att tillsammans med projektgruppen slutföra den sista delen av uppdraget så att vi kan leverera en rapport senast den 1 maj nästa år.

I oktober och november genomfördes workshopar med deltagare från Ei, länsstyrelserna och Lantmäteriet. Syftet var att tillsammans ta arbetet med möjliga och genomförbara åtgärder ett steg till.

— I workhop nummer ett fokuserade vi på åtgärdsförslag för ett effektivare samarbete mellan myndigheter, och en förenkling och förbättring för elnätsföretagen. Förbättringsförslagen togs sedan med till workshop två, där vi bland annat diskuterade vad som krävs för att genomföra förslagen. Nästa steg är att materialet ska bearbetas och tas vidare med berörda organisationer.

Nu är också en konsultrapport klar som Ei beställt av Widegren Energy AB. I rapporten görs en internationell utblick för att titta på hur processerna ser ut i andra europeiska länder.

Här hittar du konsultrapporten Ledtider för elnätsutbyggnad - internationella erfarenheter. Pdf, 1.9 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL