Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:24:50

Vattenfalls projekt Regionnätsförstärkning Luleå utgår

Inom ramen för regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad valdes i slutet av januari fem nätutvecklingsprojekt ut. I dessa projekt ska Energimarknadsinspektionen (Ei) i nära samarbete med andra myndigheter i uppdraget, men också med elnätsföretagen, försöka korta ledtiderna. Ei har nu valt att plocka bort ett av projekten, Vattenfalls förstärkning i Luleåområdet, från uppdraget.

Anledningen till att projektet plockas bort, är att Ei bedömer att det underlag som Vattenfall lämnat in har sådana brister att det finns risk för att åtgärder för att korta ledtiderna inte kan tillämpas i tillräcklig utsträckning.

— Tiden för vårt regeringsuppdrag är ganska kort, och därför måste vi fokusera vårt arbete på projekt där det finns förutsättningar att genomföra ledtidsförkortningar och vi måste jobba effektivt i uppdraget. Vattenfalls projekt är inte redo för det, säger Daniel Norstedt, chef för avdelningen för tillstånd och prövning.

Ei kommer att arbeta vidare med Vattenfalls ansökan inom ordinarie verksamhet.

— Vi kommer fortsatt att ha dialog med Vattenfall om deras koncessionsansökan men projektet ingår inte längre i regeringsuppdraget, säger Daniel Norstedt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL