Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:15:28

Nu har vi lagt ut programmet för konferensen den 23 mars

Den 23 mars har vi digital uppstartskonferens i projekt Kortare ledtider för elnätsutbyggnad. Nu kan du ta del av programmet, och än finns det tid att anmäla sig.

På konferensen kommer vi, tillsammans med en rad aktörer, bland annat prata om vad det är som tar tid i nätutvecklingsprocessen och varför, och om ett bättre samarbete mellan myndigheter och elnätsföretag vara ett recept för framgång?

Här hittar du mer information, program och länk till anmälan.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL