Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:55:32

Välkommen till uppstartskonferens i regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Vad är det som tar tid i nätutvecklingsprocessen och kan ett bättre samarbete mellan myndigheter och elnätsföretag vara ett recept för framgång? Detta är några av frågorna på vår digitala konferens den 23 mars.

Program

09.00: Inledning. Energimarknadsinspektionens projektledare och generaldirektör.

09.15: Varför behöver elnätsutbyggnaden gå snabbare?
Svenskt Näringsliv, SSAB, Svensk Vindenergi och Fossilfritt Sverige.

09.35: Vad är det som tar tid i processen att bygga elnät och varför? Kan vi redan nu se områden där det finns utrymme för åtgärder?
Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet, Länsstyrelsen Norrbotten och elnätsföretag.

10.35 – 10.50: Paus.

10.50: Reflektioner kring nätutvecklingsprocessen.
Svenskt Näringsliv, SSAB, Svensk Vindenergi och Fossilfritt Sverige.

11.05: Presentation av de utvalda nätutvecklingsprojekten.
Svenska kraftnät, Ellevio, E.ON. och Vattenfall.

11.50: Vad är nästa steg? Energimarknadsinspektionen.

12.00: Konferensen avslutas.

Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och komma med inspel i chatten.

Anmäl dig senast den 21 mars

Konferensen är digital och en länk skickas dagen innan ut till dem som anmält sig.
Sista anmälningsdag: den 21 mars.

Det går inte längre att anmäla sig till konferensen.

Om uppdraget

I september 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Ei leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023. Mer information hittar du på uppdragets projektsida.

Här hittar du tidigare nyhet om de utvalda nätutvecklingsprojekten.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL