Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-19 00:44:19

Nätutvecklingsprojekt som ska ingå i uppdraget att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad har valts ut

I höstas fick Energimarknadsinspektionen (Ei), Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Nu har de nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen för regeringsuppdraget valts ut.

Urvalet har gjorts utifrån de projekt som elnätsföretagen nominerat till Ei. I valet av projekt har kriterierna som finns i regeringens uppdragsbeskrivning varit vägledande. Några av kriterierna är att projekten ska befinna sig i olika stadier i nätutvecklingsprocessen, ha potential att bidra till en bred samhällsnytta och till samhällets elektrifiering bland annat av industrisektorn.

— Nu har vi valt ut fem projekt där vi i nära samarbete med andra myndigheter i uppdraget, men också med elnätsföretagen, ska försöka korta ledtiderna. Dock, minst lika viktigt, är att komma fram till en process och ett effektivt arbetssätt som fungerar framåt för den kommande elnätsutbyggnaden i Sverige, säger projektledare Albin Carlén.

Utvalda projekt

De projekt som valts ut inom ramen för uppdraget är följande:

  • Svenska kraftnäts ledning Vitåfors – Porjusberget, Norrbotten. Ledningen syftar till att öka uttaget från transmissionsnätet för att kunna förse Hybrits demonstrationsanläggning i Vitåfors, Gällivare, med el. Projektbeskrivning Vitåfors-Porjusberget.
  • Vattenfall Eldistributions anslutning av ljusbågsugn Oxelösund, Södermanland. Ledningarna ska möta det ökade elbehov som SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion i anläggningen i Oxelösund innebär. Projektbeskrivning anslutning av ljusbågsugn Oxelösund.
  • Vattenfall Eldistributions regionnätsförstärkning Luleå, Norrbotten. Ledningen ska möta efterfrågat effektbehov i Luleå tätort gällande både industri och bostäder. Projektbeskrivning regionnätsförstärkning Luleå. (Uppdatering den 21 april 2022: Detta projekt har utgått).
  • E.ON:s ledning Bredhälla – Horshaga fly, Kronoberg. Ledningen ska ansluta tre vindkraftsparker som ingår i Uppvidingeklustret, södra Sveriges största landbaserade vindkraftssatsning. Projektbeskrivning Bredhälla-Horshaga fly.
  • Ellevios ledning Timmersdala – Mariestad, Västra Götaland. Den nya dubbelledningen ska möjliggöra ny industriell etablering, och anslutning av sol- och vindkraft i närområdet. Projektbeskrivning Västra Götaland: Timmersdala-Mariestad.

Välkommen att lämna inspel och till vårt seminarium i mars

Ei planerar att ha ett seminarium vecka 12.

— På seminariet kommer vi och andra berörda myndigheter i det här uppdraget att informera mer om arbetet, och elnätsägare till de utvalda pilotprojekten kommer att berätta om sina projekt. Vi återkommer med en inbjudan på ei.se inom kort, säger projektledare Marielle Lahti.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL