Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:34:46

Digitalt uppföljningsseminarium 3 oktober

Välkommen till uppföljningsseminarium i regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Sedan hösten 2021 har Ei i sambarbete med andra myndigheter arbetat med att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. I mars hade vi uppstartkonferens och nu, den 3 oktober, är det dags att berätta om vilka åtgärder vi identifierat och arbetat med så här långt.

Du får gärna ställa frågor och komma med inspel i chatten. Vi svarar på så många frågor vi kan i mån av tid. Observera att dina frågor och ditt namn är synligt för alla deltagare.