Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:15:13

Anslutning av ljusbågsugn Oxelösund

Observera att informationen om var projektet befinner sig i nätutvecklingsprocessen, är skriven när projektet valdes ut, det vill säga januari 2022.

Sammanfattning

Elnätsföretag - Vattenfall Eldistribution AB
Sträckning - från Hedenlunda till Oxelösund
Teknik (som elnätsföretaget angett) - luftledning
Län - Södermanland
Kommuner - Flen, Katrineholm, Oxelösund och Nyköping
Spänning - 130 kV

Beskrivning

Vattenfall Eldistribution har beskrivit att i och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion, kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. För att tillmötesgå detta behov planerar Vattenfall Eldistribution därför att bygga två nya 130 kV ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSAB:s stålfabrik i Oxelösund.

Nätutvecklingsprocessen

Vattenfall Eldistribution skickade i oktober 2020 in en ansökan om nätkoncession för linje till Ei. Sedan dess har ärendet kompletterats och Ei har nu skickat ut ärendet på remiss.

Illustration som på en horisontell linje har märkt ut steg 1 till 6 i nätutvecklingsprocessen med en pil för vilket steg projektet befinner sig i. 

Steg i nätutvecklingsprocessen

Steg 1 - Nätutredning (elnätsföretag)
Steg 2 - Samråd och ta fram ansökan (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 3 - Prövning av nätkoncession för linje (Energimarknadsinspektionen) - här befinner sig projektet
Steg 4 - Ledningsrätt (Lantmäteriet)
Steg 5 - Projektering, rättigheter, tillstånd och dispenser (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 6 - Entreprenad: upphandling byggnation (elnätsföretag)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL