Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 13:10:16

Elnätsföretag – välkommen att prata elnätsreglering med oss

Under hösten bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in elnätsföretagen för att prata intäktsramar, utveckling av elnätsregleringen och regleringens roll i energiomställningen.

Under fyra tillfällen i oktober, två i Stockholm och två i Göteborg, bjuder Ei in elnätsföretagen för att prata elnätsreglering, informera om det utvecklingsarbete som pågår och lyssna på elnätsföretagens inspel och synpunkter.

På träffarna kommer Ei att berätta om det arbete som pågår med utvecklingen av elnätsregleringen utifrån förväntad ny lagstiftning, vilka frågor som Ei särskilt analyserar och hur tidsplanen ser ut.

Huvudsyftet med träffarna är dock att få elnätsföretagens inspel och synpunkter på utvecklingen av elnätsregleringen. Ei vill gärna fånga upp vilka frågor kopplade till utvecklingen av regleringen som är särskilt viktiga för elnätsföretagen både idag och i framtiden.
Innan mötet kommer Ei att skicka ut ett antal diskussionsfrågor inom några utvalda utvecklingsområden till alla som anmält sig.

Praktisk information

Träffarna kommer att vara 3 timmar långa, inklusive fikapaus, och äga rum på plats i Göteborg och Stockholm.

För att kunna ha en hanterbar diskussion är deltagandet begränsat till 1–2 personer per elnätsföretag. Det kommer inte gå att delta digitalt denna gång, men det går bra att skicka in skriftliga inspel för dem som inte har möjlighet att delta.

För gasnätsföretag och kundföreträdare kommer Ei att återkomma med inbjudningar till andra informationstillfällen under hösten.

Preliminära datum

Datumen är fortfarande preliminära och kan komma att ändras, men de planerade datumen är:

  • Onsdag den 2 oktober i Göteborg – en träff på förmiddagen och en träff på eftermiddagen.
  • Torsdag den 10 oktober i Stockholm – en träff på förmiddagen och en träff på eftermiddagen

Eventuellt extra pass kan komma att sättas in vid behov.

Anmälan sker i augusti

Mer information samt länk till anmälan kommer att publiceras på ei.se i slutet av augusti.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL