Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:11:09

Nytt namn på projektsida och breddad information

Nu byter vi namn och breddar informationen på projektsidan som fram till nu handlat om intäktsramar elnät 2024–2027.

Förutom nyheter om intäktsramar elnät kommer nu även nyheter och information kopplad till gasnätsföretagen intäktramar att finnas på sidan. På sidan kommer du även att kunna följa Ei:s arbete inför kommande tillsynsperioder för el- och gasnätsföretag.

Informationen på projektsidan riktar sig till alla som är intresserade av frågor kopplade till Ei:s arbete med intäktsramar, metodutveckling inför kommande tillsynsperioder och inrapportering inför beräkning och beslut av intäktsramar.

Så här hanterar du din prenumeration

Vi hoppas att du som redan prenumererar på sidan vill fortsätta att göra det. I så fall behöver du inte göra någonting.

Om du har en kollega som kan ha nytta av informationen – tipsa gärna om möjligheten att prenumerera. Prenumerera på Ei:s nyheter.

Vill du inte längre prenumerera på den här projektsidan? Då kan du enkelt avsluta din prenumeration här: Hantera din prenumeration eller avregistrera dig via det prenumerationsmejl du fått till din e-post.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL