Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:05:16

Ny korrigerad inrapporteringsfil i Excel för inrapportering inför omprövning av intäktsramar 2020–2023

Tyvärr hade ett fel smugit sig in i den inrapporteringsfil i Excel som publicerades den 13 mars för elnätsföretagens inrapportering inför omprövning av intäktsram efter perioden 2020–2023.

Nu är en ny korrigerad version av inrapporteringsfilen i Excel publicerad (med versionsnamn 1.1).

Vi ber om ursäkt för de besvär det kan ha medfört.

Till inrapporteringssidan Förhandsreglering nätavgifter och e-tjänste

Handbok och tillhörande dokument som exempelvis inrapporteringsfiler finns här: Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2020–2023

Nyhet om inrapporteringen: Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter för omprövning av intäktsram efter tillsynsperioden 2020–2023