Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:49:40

Ei har fattat första beslutet om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat det första beslutet om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027, det vill säga beslut om det maximala belopp som ett elnätsföretag sammantaget får ta ut av sina kunder under tillsynsperioden.

Först ut att få sitt beslut är Holmen Energi Elnät AB. Nu fortsätter Ei att fatta beslut för resterande drygt 170 elnätsföretag. Målsättningen är att samtliga beslut ska vara fattade vid utgången av första kvartalet 2024. När alla beslut är fattade kommer Ei också ha möjlighet att sammanställa statistik på en övergripande nivå.

Fortsatt arbete

Efter årsskiftet påbörjar Ei arbetet med att se över metoden för intäktsramsregleringen inför nästa tillsynsperiod, det vill säga 2028–2031. I det arbetet kommer hänsyn tas till den offentliga utredning som lämnades till regeringen i oktober (Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät Länk till annan webbplats.) och till eventuell ny lagstiftning som väntas inom detta område.

– Vi kommer att göra en översyn av metoden inför nästa period eftersom vi ser att det finns flera delar i den som behöver utvecklas. Troligtvis kommer vi även i vissa delar ha ett nytt legalt ramverk att förhålla oss till. Så snart vi kommit en bit på vägen, återkommer vi med information om hur arbetet kommer gå till och på vilket sätt vi tar in synpunkter från kundföreträdare, elnätsföretag och andra aktörer, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei.

Mer information

Besluten skickas till företagen och publiceras allteftersom i Ei:s e-diarium.

Vartefter besluten om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 fattas, uppdateras även tabellen på denna sida: Elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL