Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:23:02

Påminnelse: 8 december är sista dag för elnätsföretag att rapportera in uppgifter inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Den 8 december är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in de uppgifter som ska ligga till grund för Energimarknadsinspektionens (Ei:s) beslut om intäktsramar 2024–2027.

Systemet för inrapportering öppnade den 1 november 2023 och en begäran att elnätsföretagen ska lämna in uppgifter skickades ut via post den 8 november då även föreskrifterna EIFS 2023:4 och EIFS 2023:5 trädde i kraft.

Inrapporteringen sker via Ei:s e-tjänst KENT. Mer information om inrapporteringen samt länkar till handbok, dokument och e-tjänst finns i tidigare nyhet: Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL