Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:54:50

Två nya föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar

Nu finns två nya föreskrifter publicerade i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) författningssamling. Den ena gäller elnätsföretagens inrapportering av uppgifter och den andra handlar om beräkning av intäktsram.

Föreskrifterna behövs för att Ei ska kunna begära in uppgifter av elnätsföretagen samt beräkna och därefter besluta om intäktsramens storlek.

Föreskrifterna börjar gälla den 8 november 2023 och kommer att tillämpas i och med att elnätsföretagen ska rapportera in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2024–2027. Systemet för elnätsföretagens inrapportering öppnas den 1 november.

Föreskrifterna finns här:

Till alla Ei:s föreskrifter.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL