Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:17:34

Ei har fattat beslut om nya föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutat om två nya föreskrifter. Den ena gäller elnätsföretagens inrapportering av uppgifter och den andra handlar om beräkning av intäktsram.

Föreskrifterna behövs för att Ei ska kunna begära in uppgifter av elnätsföretagen samt beräkna och därefter besluta om intäktsramens storlek.

Publiceras tidigare än vanligt

Ei fattade beslut om föreskrifterna den 11 oktober 2023. Föreskrifterna kommer att börja att gälla den 8 november 2023.

Föreskrifterna ska nu skickas till tryckeriet. Den officiella kungörelsen och publiceringen i listan över Ei:s föreskrifter sker först när de har tryckts.

Ei har valt att publicera de beslutade föreskrifterna innan de har kungjorts i Ei:s författningssamling, för att på det viset säkerställa att de som berörs av föreskrifterna kan ta del av bestämmelserna så fort som möjligt.

De beslutade föreskrifterna finns här:

Observera! Nyheten uppdaterades den 24 oktober 2023 och länkarna leder nu istället till de tryckta och kungjorda föreskrifterna.

Konsekvensutredningen till de beslutade föreskrifterna finns här:

  • Konsekvensutredning avseende Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2023:4) om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag och Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2023: 5) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag. Till e-diariet ärendenummer 2023-103654 Länk till annan webbplats.

Ei kommer öppna upp systemet för elnätsföretagens inrapportering den 1 november. Det sista datumet för elnätsföretagens inrapportering är den 8 december 2023.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL