Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 13:58:58

Nu finns utkast till handbok och relevanta dokument publicerade för elnätsföretagens inrapportering inför tillsynsperioden 2024–2027

Nu är en ny handbok för elnätsföretagens inrapportering inför tillsynsperiod 2024–2027 publicerad. En ny normvärdeslista samt ytterligare dokument och bestämmelser som är relevanta för den kommande inrapporteringen finns också tillgängliga.

Dokumenten finns på sidan Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2024-2027.
Där finns ett utkast av handboken publicerad. Utkastet är baserat på de föreskrifter som remitterades under september 2023. Handboken kommer att uppdateras efter att föreskrifterna beslutats.

Att handboken publiceras innan inrapporteringssystemet har öppnat, beror på att Ei vill ge företagen möjlighet att ta del av relevanta dokument och information kring inrapporteringen så snart den finns tillgänglig, för att därmed kunna förbereda sig inför att e-tjänsten öppnar.

Kontakta gärna Ei om du saknar någon uppgift i handboken eller om något är oklart. Se kontaktuppgifter till förhandsreglering el längre ner på sidan.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL