Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:10:31

Utkast av underlag inför beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Nu finns möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) utkast gällande metodbeskrivningar för kalkylränta samt kostnader för flexibilitetstjänster. Dokumenten kommer att ligga till grund för Ei:s beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027. Sista dag för synpunkter är den 18 september 2023.

Ei har efter Kammarrättens dom den 20 juni pausat det planerade metodbytet vid fastställande av elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2024–2027. I stället kommer Ei återgå till den metod som används för perioden 2020–2023, men med vissa förändringar gällande kalkylränta, kostnader för flexibilitetstjänster och prognoser för avbrottsersättning.

Nu finns möjlighet för intressenter att ta del av och lämna synpunkter på dokument som handlar om metodbeskrivningar för kalkylränta samt flexibilitetstjänster som kommer att användas vid beslut om intäktsramar 2024–2027. Sista dag för synpunkter är den 18 september 2023.

Så här lämna du synpunkter

Synpunkter skickas till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner på sidan). Var vänlig ange ärendenummer 2023–103659. Sista dag att lämna synpunkter är den 18 september 2023.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Eventuella frågor kan skickas till e-postadress för förhandsreglering el. Adressen hittar du längre ner på sidan.

Övervägda förändring av incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande har tidigare kommunicerats i Ei PM2023:01.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL