Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:50:37

Efter pausat metodbyte för intäktsramsreglering – vad händer nu?

Den 20 juni meddelade Kammarrättens att Energimarknadsinspektionen (Ei) inte får begära in de uppgifter som krävs för att göra förändringar i metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas för tillsynsperioden 2024–2027. Metodbytet kommer därför att pausas. Så vad händer nu?

Nu har Ei påbörjat arbetet med att se över vad som praktiskt behöver göras för att i stället fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar enligt den metod som tillämpas för intäktsramar 2020–2023.

Inriktningen nu är att pausa metodbytet och i stället fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 enligt en kapacitetsbevarande metod. Ei:s inriktning är att göra så få ändringar som möjligt i den metod som användes när besluten om intäktsramar 2020–2023 fattades, men för att anpassa metoden till gällande bestämmelser enligt ellagen kommer ett incitament för användning av flexibilitetstjänster att läggas till.

Föreskrifter ska tas fram

Enligt Kammarrättens dom behöver Ei även ta fram föreskrifter för att få begära in uppgifterna som behövs för att tillämpa metoden som användes vid beslut om intäktsramar 2020–2023. Det innebär att föreskrifter och tillhörande konsekvensanalys ska tas fram, remitteras och beslutas innan Ei kan begära in de uppgifter som är nödvändiga för beräkning av elnätsföretagens intäktsramar.

IT-system behöver byggas om

För att det ska vara möjligt att rapportera in uppgifter enligt en kapacitetsbevarande metod behöver IT-systemet för företagens inrapportering byggas om. Bollen har satts i rullning, men när systemet kan öppna så att företagen kan rapportera in uppgifter går inte att säga i dagsläget, men vi återkommer med en nyhet på projektsidan Intäktsramar elnät 2024–2027 så snart informationen finns.

Ei ska även uppdatera handboken för inrapporteringen.

Lämna synpunkter på en ny normvärdeslista

En ny normvärdeslista har tagits fram för tillsynsperioden 2024–2027. Ei kommer inom kort att skicka ut den till elnätsföretagen via e-post för att inhämta eventuella synpunkter. Sista svarsdatum är den 31 augusti.

När ny information finns, publiceras den på Ei:s projektsida för Intäktsramar 2024–2027. Anmäl dig gärna som prenumerant om du vill ha nyheterna direkt till din e-post.

När inrapporteringssystemet öppnar och det är dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei, kommuniceras det dels via Ei:s webbplats, dels via e-post till firmatecknare.

Länk till tidigare nyhet: Ei pausar metodbyte för att bestämma elnätsföretagens intäktsramar

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL