Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:43:26

Ei:s begäran om uppgifter gäller – elnätsföretagen ska rapportera in alla uppgifter

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) begäran om att elnätsföretagen ska rapportera in uppgifter till Ei för tillsynsperioden 2024–2027 gäller. Kammarrätten har bedömt att förvaltningsrättens dom från den 6 april inte gäller omedelbart utan först när den vunnit laga kraft. Det innebär att elnätsföretagen ska rapportera alla uppgifter, inklusive uppgifter om kapitalbasen, till Ei.

I december 2022 överklagade ett stort antal elnätsföretag Ei:s begäran om att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om intäktsramar 2024–2027.

Den 6 april meddelade förvaltningsrätten att företagens överklaganden i flera delar avslås, men att de bifalls i de delar som handlar om kapitalbasen. Ei bedömde då att elnätsföretagen ändå skulle rapportera in alla uppgifter till Ei, eftersom domen inte vunnit laga kraft och Ei:s beslut gäller omedelbart.

Ei överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten och begärde också inhibition för att få kammarrätten att tydliggöra om förvaltningsrättens dom gäller omedelbart eller inte.

Kammarrätten meddelade den 8 maj att förvaltningsrättens dom inte gäller omedelbart. Det innebär att Ei:s begäran om vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in gäller fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Frågan om vilka uppgifter Ei har rätt att ta in ska fortfarande prövas i sak i kammarrätten.

Ei vill poängtera vikten av att företagen rapporterar in de uppgifter som Ei begärt. Uppgifterna är viktiga för att Ei ska kunna bedöma konsekvenserna av den metod som Ei överväger att använda, och utifrån detta också bedöma behovet av eventuell övergångslösning. Om Ei ser att det finns ett behov av en övergångslösning så kommer en sådan att införas.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL