Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:25:34

Senast den 20 april ska elnätsföretag rapportera in uppgifter inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Senast den 20 april 2023 ska elnätsföretag rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) inför beslut om intäktsramar 2024–2027. Den dom som förvaltningsrätten meddelade den 6 april, påverkar inte företagens inrapportering av uppgifter till Ei i nuläget.

De inrapporterade uppgifterna ligger till grund för Ei:s beslut om intäktsramar, det vill säga hur stora avgifter respektive företag får ta ut av alla sina kunder, under perioden 2024–2027.

Senast den 31 oktober 2023 ska besluten vara fattade och kommunicerade med elnätsföretagen.

Mer information om inrapporteringen finns i webbnyhet från 27 mars: Dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om intäktsramar 2024–2027

Förvaltningsrätten har meddelat dom

I december 2022 överklagade ett stort antal elnätsföretag Ei:s föreläggande om att företagen ska rapportera in uppgifter till Ei.

Den 6 april meddelade förvaltningsrätten att företagens överklaganden i flera delar avslås, men att de bifalls i de delar som handlar om kapitalbasen. Det innebär att förvaltningsrätten upphäver de punkter i föreläggandet som avser inrapportering av uppgifter kopplade till kapitalbasen.

Företagen ska rapportera in alla uppgifter senast den 20 april

Ei:s beslut gäller omedelbart och förvaltningsrättens dom har inte vunnit laga kraft. Förvaltningsrätten har inte heller förordnat att domen ska gälla omedelbart. Förvaltningsrättens dom innebär därför enligt Ei, i nuläget, ingen förändring gällande kravet på företagen att rapportera in uppgifter till Ei.

Elnätsföretagen ska därför rapportera in alla uppgifter (inklusive uppgifter kopplade till kapitalbasen) till Ei senast den 20 april 2023 enligt den begäran som skickades ut till elnätsföretagen i december 2022 och enligt instruktionerna i handboken.

Vad händer nu?

Ei kommer nu att analysera domen för att se om den ska överklagas, men mycket talar redan nu för att Ei kommer överklaga domen. Sista dag för Ei att överklaga förvaltningsrättens dom är den 27 april 2023.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL