Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:09:34

Nu finns en uppdaterad version av handbok för elnätsföretagens inrapportering

Nu finns en uppdaterad version av handboken för elnätsföretagens inrapportering inför tillsynsperiod 2024–2027. Bland annat finns ett nytt kapitel med praktisk information om hur uppgifterna ska rapporteras in i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) IT-system.

I den uppdaterade versionen av handboken (version 1.1) har ett kapitel lagts till med instruktioner om hur inrapporteringen i Ei:s IT-system KENT går till (kapitel 12).

Andra uppdateringar som gjorts är bland annat:

  • Kapitel 5.4 förtydligande kring samlat ursprungligt gemensamt anskaffningsvärde.
  • Kapitel 6 ändringar och förtydliganden om hur prognoser gällande investeringar i begagnade anläggningar ska rapporteras.
  • Kapitel 9.3.1 förtydligande där ordet ”kostnader” bytts ut mot ”flexibilitetstjänster”.
  • Kapitel 11 ändringar och förtydliganden om elnätsföretagens dokumentationsplikt, det vill säga hur länge företagen ska bevara beräkningar och underlag som legat till grund för de uppgifter som nätföretaget har rapporterat in till Ei.

Därutöver har mindre redaktionella justeringar och förtydliganden gjorts.

I Handbok för inrapportering av uppgifter till grund för beslut om intäktsram 2024–2027 finns den information som elnätsföretagen behöver för att fylla i de aktuella uppgifterna i Excel-filen och därefter ladda upp den i Ei:s inrapporteringssystem.

Kontakta oss gärna om du saknar någon uppgift i handboken eller om något är oklart. Se kontaktuppgifter till förhandsreglering el längre ner på sidan.

Handboken och andra relevanta dokument finns på sidan: Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2024–2027

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL