Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 13:29:46

Handbok för inrapportering – nu finns en första version

Nu finns en första version publicerad av handboken för elnätsföretagens inrapportering 2024–2027.

Handboken innehåller bland annat information om vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in till Ei inför tillsynsperioden 2024–2027.

På Ei pågår även arbetet med att uppgradera det befintliga IT-systemet för inrapporteringen. Handboken kommer att kompletteras med ytterligare information som rör praktiska frågor om inrapporteringssystemet. Även andra uppdateringar av handboken kan komma att ske.

Planen är att inrapporteringssystemet kan öppna den 20 mars.

Handboken finns publicerad på en samlingssida för dokument om elnätsreglering 2024–2027. Där finns även fler stöddokument, som exempelvis Excel-fil för inrapportering, informationsmaterial och bestämmelser.

När en ny version av handboken publiceras, meddelas det via en nyhet på denna projektsida.

Vid frågor, kontakta oss gärna via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL