Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:42:03

Mallar visar hur de inrapporterade uppgifterna ska vara strukturerade

Två mallar i Excel-format har nu publicerats för att elnätsföretagen enklare ska se hur de uppgifter som de ska rapportera in till Energimarknadsinspektionen (Ei) ska vara strukturerade, inför besluten om intäktsramar 2024–2027.

Den ena mallen är anpassad för lokalnäts- och regionnätsföretagens inrapportering och den andra mallen gäller för Svenska kraftnäts inrapportering.

Malljusteringar kan ske

Eventuellt kan vissa ändringar i mallarna ske innan inrapporteringssystemet öppnar.

Så snart mallarna är färdigtestade mot det nya IT-systemet kommer det att meddelas via en webbnyhet på projektsidan för elnätsreglering 2024–2027.

Att Ei publicerar mallarna nu, trots att uppdateringar kan komma att ske, beror på att företagen ska kunna förbereda sig, se hur uppgifterna ska vara strukturerade och därmed kunna ta fram nödvändiga uppgifter och beräkningar.

Så snart som möjligt kommer även en handbok för inrapporteringen att publiceras.

Excel-mallarna finns nu på sidan Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2024-2027.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL