Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:16:19

Så här ligger arbetet med Excelmallarna till

Så snart som möjligt kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att publicera mallar i Excel-format för att elnätsföretagen enklare ska se hur de uppgifter som de ska rapportera in till Ei inför besluten om intäktsramar 2024–2027, ska vara strukturerade. Det återstår dock sannolikt ytterligare några dagars arbete innan mallarna kan publiceras.

Så snart Excelmallarna är klara kommer de att publiceras på ei.se. Det är två olika mallar det handlar om, den ena är anpassad för lokalnäts- och regionnätsföretagens inrapportering och den andra för Svenska kraftnäts inrapportering.

Ei hoppas kunna publicera mallarna så snart som möjligt, dock återstår fortfarande några frågor som behöver redas ut samt några justeringar innan mallarna är färdiga för publicering.

Många företag väntar på mallarna och arbetet är högt prioriterat.

I februari planeras även en handbok för inrapporteringen att publiceras.

Se över behörigheter i god tid

Ei har nyligen ökat säkerheten och förenklat behörighetshanteringen i de e-tjänster som bland annat vänder sig till elnätsföretagen. Det är bra om firmatecknare, innan inrapporteringen öppnar, ser över företagets behörigheter.

Mer om behörighetshantering i Ei:s e-tjänster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL