Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:20:56

Så här arbetar Ei vidare med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Nu fortsätter Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetet med att förbereda inför elnätsföretagens inrapportering och inför beslut om intäktramar 2024–2027. En handbok som ska vara till hjälp vid inrapporteringen samt fortsatta diskussioner i referensgruppen står närmast på tur.

Den 20 mars förväntas systemet för elnätsföretagens inrapportering inför tillsynsperiod 2024–2027 att öppna. Företagen har sedan till den 20 april på sig att rapportera in uppgifterna. Praktisk information om rapporteringen gavs vid ett webbseminarium den 20 januari 2023 och här finns presentationen som visades Pdf, 1.9 MB..

Den Excel-fil som demonstrerades på seminariet och som ska användas vid inrapportering av uppgifter till Ei kommer att publiceras på Ei:s webbplats inom kort. Ei arbetar även vidare med att ta fram en handbok för inrapporteringen. En första version av handboken kommer att publiceras senast i mitten av februari.

Referensgruppsmöten under våren

Parallellt med de praktiska förberedelserna träffar Ei den referensgrupp som bildades i november 2022 för att informera om och föra en dialog kring det pågående arbetet med intäktsramar 2024–2027. Referensgruppen består av representanter från elnätsföretag samt från branschorganisationen Energiföretagen Sverige och flera möten planeras under våren.

I november 2022 bjöd Ei även in kundföreträdare till ett informationsmöte. Även kundföreträdare kommer bjudas in till ytterligare möten i vår.

Har du frågor om inrapporteringen eller om elnätsreglering 2024–2027 är du välkommen att kontakta Ei via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL