Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:26:04

Länk till webbseminariet den 20 januari: Elnätsföretagens inrapportering inför tillsynsperioden 2024–2027

Den 20 januari bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett webbseminarium om elnätsföretagens inrapportering inför beslut om intäktsramar 2024–2027. På seminariet går Ei igenom vad elnätsföretagen ska rapportera in och hur rapporteringen kommer att gå till. Det finns även möjlighet att ställa frågor om inrapporteringen. Längre ner hittar du länken till seminariet.

I december skickade Ei ut en begäran om uppgifter till elnätsföretagen. I begäran finns information om vilka uppgifter som ska rapporteras in till Ei inför beslut om intäktsramarna för tillsynsperioden 2024–2027.

På webbseminariet den 20 januari ger medarbetare från Ei praktisk information om inrapporteringen. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Fokus för seminariet är inrapportering och för att hinna med frågor och information kopplat till den, hänvisas övriga frågor till Ei:s avdelning för nätreglering via kontaktuppgifter under ”Kontakt” längst ner på sidan.

Praktisk information

Datum: Fredagen den 20 januari 2023

Tid: Klockan 10.00-12.00

Anmälan: Ingen föranmälan

Teknik: Webbseminariet kommer att ske via Microsoft Teams

Länk: Mötet har avslutats.

När du klickar på länken, kommer du att hamna i ”lobbyn” och du blir insläppt i mötet strax innan det börjar.

Var vänlig stäng av din mikrofon och din video under mötet. Ställ gärna frågor via chattfunktionen, så försöker vi besvara så många frågor som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Genom att delta på mötet godkänner du Ei:s hantering av personuppgifter: Om Ei:s behandling av personuppgifter.

Observera att ditt namn eller ditt Teamskontos namn är synligt för Ei och för andra deltagare när du deltar i mötet. Namnet visas även när du ställer frågor via chattfunktionen och i Teams visningar av deltagare.

Ei kommer inte att spela in mötet, men den Powerpoint-presentation som visas kommer i efterhand att publiceras på Ei:s projektsida för elnätsreglerings 2024–2027 och på sidan med dokument om elnätsreglering 2024-2027.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL