Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:07:25

20 januari - Digitalt seminarium om elnätsföretagens inrapportering inför tillsynsperioden 2024–2027

Den 20 januari bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett webbseminarium om elnätsföretagens inrapportering inför beslut om intäktsramar 2024–2027. På seminariet går Ei igenom vad elnätsföretagen ska rapportera in och hur rapporteringen kommer att gå till. Det finns även möjlighet att ställa frågor om inrapporteringen.

I december skickade Ei ut en begäran om uppgifter till elnätsföretagen. I begäran finns information om vilka uppgifter som ska rapporteras in till Ei inför beslut om intäktsramarna för tillsynsperioden 2024–2027.

Fokus på praktiska frågor om inrapporteringen

Den 20 januari bjuder Ei in till ett webbseminarium med fokus på det praktiska kring själva inrapporteringen. På seminariet kommer Ei att gå igenom vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in och hur rapporteringen ska gå till. Det finns även möjlighet att ställa frågor om inrapporteringen.

Just nu uppdateras Ei:s IT-system för inrapportering. Mer detaljerade instruktioner för inrapporteringen kommer att publiceras på Ei:s webbplats innan systemet öppnas.

Förlängd tid för inrapportering till 20 april

Företagen har tidigare år rapporterat in uppgifter till Ei senast den 31 mars inför en ny tillsynsperiod. I år har inrapporteringstiden förlängts och företagen har fram till och med den 20 april 2023 på sig att ta fram och rapportera in uppgifterna. Systemet för inrapportering förväntas öppna den 20 mars.

Besluten om elnätsföretagens intäktsramar ska vara klara senast den sista oktober 2023.

Teknik och praktisk information om webbseminariet

Innehåll: Medarbetare från Ei:s avdelning för nätreglering ger praktisk information om inrapporteringen och det finns möjlighet att ställa frågor om rapporteringen. (Frågor som inte specifikt rör inrapporteringen hänvisas till Ei:s avdelning för nätreglering. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt” längst ner på sidan.)

Datum: Fredagen den 20 januari 2023

Tid: Klockan 10.00-12.00

Teknik: Webbseminariet kommer att ske via Microsoft Teams

Anmälan: Ingen föranmälan

Länk: Länk till webbseminariet publiceras på Ei:s webbplats dagen innan seminariet.

Ei kommer inte att spela in mötet, men den Powerpoint-presentation som visas kommer i efterhand att publiceras på Ei:s webbplats.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL