Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:19:57

Konsultrapport: Nyckeltal för att följa utvecklingen av hushålls efterfrågeflexibilitet

I en ny studie uppger 42 procent av hushållen att de är flexibla i sin elanvändning, det vill säga att de anpassar sin elanvändning utifrån tillgången på el och belastningen på elnätet. Studien visar att det inte bara är ekonomiska incitament som motiverar hushållskonsumenter att vara efterfrågeflexibla, utan även en vilja att göra miljö- och samhällsnytta genom att avlasta elnätet.

Studien har genomförts av konsultföretaget Ramboll Management Consulting AB på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) under tiden oktober 2023 till januari 2024. Studien presenterades på ett seminarium, anordnat av Ei den 1 februari.

Vill se utvecklingen över tid

Syftet med studien har varit att ta fram nyckeltal som ger en bild av vilka möjligheter, incitament och hinder som finns för hushållen att bidra till efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Nyckeltalen ska användas för att följa utvecklingen av hushållskonsumenternas flexibilitet över tid. Undersökningen har genomförts via enkäter till hushållskonsumenter som bor i småhus och till marknadsaktörer.

– För att få en bild av hur utvecklingen ser ut över tid, planerar vi även att göra en uppföljande studie som beräknas vara klar om ungefär ett år, säger Melina Kotsinas, projektledare på Ei.

Inte bara pengar som styr

I studien uppger 42 procent av hushållen att de varit flexibla i sin elanvändning under de senaste 12 månaderna och 15 procent har timpris. Undersökningen visar att det inte bara är ekonomiska incitament som motiverar hushållskonsumenter att vara efterfrågeflexibla, utan även att göra miljö- och samhällsnytta genom att avlasta elnätet. Att fler inte har valt timprisavtal beror också på att många hushåll ser flera nackdelar. Hushållen anser särskilt att timprisavtal känns ”krångligt” och de tror att det blir dyrare för hushållet.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL