Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:15:57

Här kan du se seminariet ”Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem”

Missade du EFFEKT-dialogens seminarium den 7 december ”Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem”? Här hittar du den inspelade och textade versionen.

Cirka 240 personer hade anmält sig till EFFEKT-dialogens digitala seminarium med tillhörande rundabordssamtal som hölls den 7 december 2023.

På seminariet berättade Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur effekttariffer kan bidra till ökad flexibilitet och hur elpriserna 2022 påverkade hushållens vilja att vara flexibla i sin elanvändning.

En inbjuden expertpanel diskuterade sedan vad som krävs för att elmarknaden fullt ut ska kunna tillgodogöra sig kundernas möjligheter och vilja att vara flexibla i sin elanvändning och vilka utmaningar och lösningar de såg framför sig.

– Tack till alla som lyssnade på seminariet och ett stort tack till vår expertpanel för kloka och intressanta diskussioner, säger Melina Kotsinas, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Missade du seminariet finns nu en inspelad och textad version att ta del av: Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL