Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:04:52

Ny konsultstudie på gång – vilka förutsättningar har hushållen att vara flexibla i sin elanvändning

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför just nu, via en konsult, en studie för att titta närmare på vilka möjligheter hushållen har att vara flexibla i sin elanvändning. Studien genomförs bland annat genom enkätundersökningar till småhusägare och marknadsaktörer. Studien beräknas vara klar i slutet av januari 2024.

Ei har inom ramen för EFFEKT-dialogen gett konsultföretaget Ramboll Management Consulting AB i uppdrag att föreslå och mäta nyckeltal som kan ge en nulägesbild av hushållens förmåga, möjlighet och vilja att vara flexibla i sin elanvändning.

Nulägesbild för att kunna följa utvecklingen

Nyckeltalen ska kunna ge en nulägesbild och mätas över tid för att följa utvecklingen av efterfrågeflexibilitet. Konsultföretaget ska även undersöka hur marknadsaktörer, till exempel elnätsföretag, elhandelsföretag, energitjänsteföretag samt teknikleverantörer arbetar för att möjliggöra efterfrågeflexibilitet.

– Syftet med studien är att få en nulägesbild och en ökad förståelse för hur utvecklingen av efterfrågeflexibilitet ser ut över tid. Vår förhoppning är att vi kan göra en uppföljande studie om ett eller två år, säger Melina Kotsinas, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Studien beräknas vara klar i mitten av januari 2024 och kommer att publiceras på Ei:s webbplats.

Enkätundersökningen som skickas ut till småhusägare och marknadsaktörer pågår under slutet av november och början av december. Här finns information om pågående enkäter.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL