Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:48:10

Här finns presentationsmaterialet från seminariet den 9 juni om efterfrågeflexibilitet för hushåll

Cirka 150 personer deltog på EFFEKT-dialogens digitala lunchseminarium om efterfrågeflexibilitet för hushåll den 9 juni. Missade du seminariet så kan du nu ta del av de presentationer som visades.

För att få mer kunskap om hur efterfrågeflexibilitet hos hushåll kan främjas har Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit IVL Svenska Miljöinstitutet studera frågan närmare. Det resulterade i rapporten Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet - konsultrapport av IVL, som publicerades i april.

På ett lunchseminarium anordnat av EFFEKT-dialogen den 9 juni presenterade IVL sin slutrapport. Här hittar du:

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL