Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:33:38

Här kan du se seminariet ”Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit?”

Missade du EFFEKT-dialogens seminarium den 11 maj ”Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit?” Här hittar du den inspelade och textade versionen.

Över 250 personer kopplade upp sig för att vara med på EFFEKT-dialogens seminarium om mer flexibilitet i elsystemet som hölls den 11 maj.

På seminariet presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei), Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac det regeringsuppdrag om flexibilitet i elsystemet som överlämnades till regeringen i början av april 2023.

På seminariet diskuterades också frågor om dialog och samverkan, utmaningar men även möjligheter för främjandet av mer flexibilitet med en inbjuden expertpanel.

– Roligt att så många ville delta på seminariet. Ett stort tack till alla som lyssnade och bidrog med intressanta frågor. Tack också till vår expertpanel för kloka inspel samt våra presentatörer från de olika myndigheterna, säger Melina Kotsinas, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL