Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:43:21

EFFEKT-dialogen bjuder in till digitalt lunchseminarium om efterfrågeflexibilitet hos hushåll

Vad kan vi göra för att fler hushåll ska vilja och kunna bli flexibla i sin elanvändning? Den 9 juni presenteras en ny studie i ämnet på ett digitalt lunchseminarium arrangerat av EFFEKT-dialogen.

För att få mer kunskap om hur efterfrågeflexibilitet hos hushåll kan främjas har Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit IVL Svenska Miljöinstitutet studera frågan närmare. IVL:s uppdrag introducerades vid EFFEKT-dialogen den 23 november 2022 och deltagarna fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar i en workshop på temat.

IVL:s slutrapport, Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet - konsultrapport av IVL, publicerades i april och har använts som underlag i arbetet med deluppdrag 2 av regeringsuppdraget om att främja ett mer flexibelt elsystem. Under det här lunchseminariet ska IVL berätta om sitt arbete och slutsatserna i rapporten.

IVL:s studie bygger på en omfattande datainsamling som gjorts med intervjuer, fokusgrupper, enkäter och valexperiment med konsumenter samt intervjuer, en workshop och en enkätundersökning med marknadsaktörer.

Datum, tid och deltagarlänk

Datum: 9 juni 2023

Tid: 12.00-13.00 (koppla gärna upp dig lite innan seminariet för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.)

Teknik och deltagarlänk: Seminariet är digitalt och sker via Microsoft Teams. Ingen anmälan krävs. En länk till seminariet publiceras via en nyhet på ei.se och via en nyhet på EFFEKT-dialogens projektsida ett par dagar innan seminariet.

Praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt och digitalt. Ei spelar inte in seminariet och det går därför inte att ta del av det i efterhand. Genom att delta på seminariet godkänner du Ei:s hantering av personuppgifter. Om Ei:s behandling av personuppgifter

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL