Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:11:17

Anmälan fortfarande öppen till EFFEKT-dialogens seminarium – dela med dig av dina idéer om hur vi kan förenkla för elkunder att bidra med flexibilitet

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till EFFEKT-dialogens digitala seminarium den 23 november. Seminariets första del handlar om Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete med flexibilitetstjänster och nätutvecklingsplaner. Därefter berättar vi om Ei:s pågående kartläggning av hushållens förutsättningar för att bidra med efterfrågeflexibilitet, följt av en workshop på temat. Välkommen att anmäla dig!

Seminariet är den här gången uppdelat i två delar. På programmet för del ett står bland annat Ei:s arbete kopplat till incitament för användning av flexibilitetstjänster, specifikationer för flexibilitetstjänster och föreskrifter för nätutvecklingsplaner.

I del två bjuder Ei in till dialog om vilka utmaningarna är för att få med kunderna på resan mot att bli mer flexibla. Vilka insatser skulle ni vilja se för att underlätta arbetet med att främja efterfrågeflexibilitet hos era kunder?

- Det kan vara svårt för elanvändare att få upp ögonen för flexibilitet och orientera sig i utbudet av företag, avtal, teknik och tjänster. Många ser de höga elpriserna och tänker direkt på energibesparande åtgärder. Nu ser vi också ett ökande intresse för efterfrågeflexibilitet från kunderna och ett växande utbud av tjänster på marknaden. Ei vill gärna veta vilka utmaningar företagen står inför när det gäller att främja efterfrågeflexibilitet hos sina kunder och vilka åtgärder som skulle kunna underlätta vägen framåt. Vi vill därför bjuda in till samtal om hur Ei kan stötta utvecklingen mot ett mer flexibelt kundkollektiv. Utfallet av workshopen kommer bland annat att användas till Ei:s pågående regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet, säger Isak Öhrlund, projektledare för Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet.

Passet börjar med ett inledande seminarium om Ei:s arbete med att integrera kunskap om hushållens perspektiv och beteenden i policy- och regelutvecklingsarbetet.

Anmäl dig här

Datum: 23 november 2022

Tid: 09.00- cirka 12.00 (Koppla gärna upp dig lite innan seminariet för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.

Teknik: Digitalt via Microsoft Teams. En dag innan seminariet skickas en länk ut till dem som anmält sig.

Anmälan: Senast den 18 november 2022. Välkommen att anmäla dig här. Länk till annan webbplats.

Får du ingen bekräftelse på din anmälan eller mejl med deltagarlänk? Kontrollera gärna så att den inte hamnat under fliken ”skräppost”.

Program

Program och mer information om seminariet finns i en tidigare nyhet på EFFEKT-dialogens projektsida.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL