Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:36:24

Här finns presentationsmaterial från seminariet den 19 oktober

Cirka 75 personer deltog på EFFEKT-dialogens digitala halvdagsseminarium och workshop om nya regelverk för efterfrågeflexibilitet den 19 oktober 2022. Missade du seminariet kan du nu ta del av presentationsmaterialet som visades.

På programmet stod bland annat EU:s nya regelverk (ramriktlinje) för efterfrågeflexibilitet, villkorade avtal samt EU-reglerna kring elnätsägares rapportering av omdirigering.

Två inbjudna elnätsföretag berättade även om hur de arbetar med efterfrågeflexibilitet. Seminariet avslutades med en workshop om nätföretagens behov och lösningar för efterfrågeflexibilitet.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla talare för väldigt bra presentationer. Tack även till alla som deltog på seminariet och på workshopen. Vi fick många bra inspel som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Anna Carlén, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Presentationsmaterial

Nu kan du ta del av presentationsmaterialet från den 19 oktober 2022. (Det är tillgängligt på ei.se under cirka två veckor, vill du ta del av det efter det får du gärna kontakta EFFEKT-dialogen.)

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL