Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:08:55

Två digitala seminarier i höst – boka in datumen redan nu

Nu är datumen för EFFEKT-dialogens höstseminarier spikade. Boka gärna in den 19 oktober och den 23 november i kalendern redan nu.

Den 19 oktober planeras en halvdag 09:00-12:00 där kommande ramriktlinje för efterfrågeflexibilitet står på agendan, även omdirigering och standardiserade flexibilitetsprodukter kommer att diskuteras. Det sistnämnda med fokus på utmaningar för mindre elnätsföretag. Halvdagen innehåller en interaktiv del där diskussionen kommer att handla om flexibilitetsmarknader.

Den 23 november 09:00-12:00 sätts fokus på incitament för användning av flexibilitet i distributionsnät inklusive nätutvecklingsplaner och kunddialog. Dagen innehåller bland annat en interaktiv del med diskussioner om kunddialog för att främja efterfrågeflexibilitet.

Halvdagar och digitalt

I början av juni genomfördes en kort webbenkät på EFFEKT-dialogens projektsida med möjlighet för alla att ge sin syn på om EFFEKT-dialogens möten och seminarium skulle arrangeras digitalt eller fysiskt, som heldagar eller halvdagar.

En majoritet svarade att de helst önskade digitala seminarium och att halvdagar var bättre än heldagar.

Höstens seminarier kommer därför att hållas digitalt och vara halvdagsseminarier.

Mer information om seminarierna samt anmälningsformulär publiceras i augusti-september.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL